Phục hồi hợp đồng bảo hiểm nhân thọ có dễ không?

Hiện nay, bảo hiểm nhân thọ là một lĩnh vực được khá nhiều người dân Việt Nam quan tâm. Ngoài ý nghĩa cốt lõ,i là bảo vệ tài chính con người trước các rủi ro trong cuộc sống, bảo hiểm nhân thọ cũng được xem là một cách tiết kiệm hoặc đầu tư cho một tương lai tốt đẹp.

Tuy nhiên, do chưa hiểu tường tận về chính sách quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo hiểm cũng như các điều khoản cụ thể trong hợp đồng, nhiều người dân thường hủy ngang hợp đồng đang có hiệu lực với nhiều lý do khác nhau, nhưng sau đó hiểu đó lại muốn khôi phục hiệu lực của bản hợp đồng thì như thế nào?

21 NGÀY – THỜI GIAN CÂN NHẮC TRƯỚC KHI THAM GIA BẢO HIỂM NHÂN THỌ

Sau khi khách hàng nộp hồ sơ yêu cầu được bảo hiểm và bắt đầu đóng kỳ phí bảo hiểm đầu tiên, nếu được công ty bảo hiểm chấp thuận, thì hợp đồng bảo hiểm đó sẽ được phát hành. Khi đó, khách hàng có thời gian cân nhắc là 21 ngày kể từ ngày phát hành hợp đồng.

Trong thời hạn 21 ngày, nếu khách hàng không muốn tiếp tục tham gia bảo hiểm thì khách hàng có quyền nhận lại toàn bộ phí bảo hiểm đã đóng, sau khi trừ đi chi phí xét nghiệm y khoa và các chi phí khác.

Tuy nhiên, 21 ngày là thời gian cân nhắc nhưng nếu xảy ra sự kiện bảo hiểm, công ty bảo hiểm vẫn phải bồi thường cho khách hàng theo đúng với điều khoản hợp đồng.

Sau thời gian cân nhắc 21 ngày, vì lý do nào đó buộc khách hàng phải hủy ngang hợp đồng bảo hiểm trước khi đáo hạn, thì khách hàng vẫn sẽ nhận được giá trị hoàn lại của hợp đồng.

Trong thời gian ban đầu của hợp đồng, chi phí để công ty phát hành hợp đồng, quản lý hợp đồng, cũng như chi trả cho các quyền lợi bảo hiểm đối với số khách hàng, chẳng may xảy ra các sự kiện bảo hiểm trong thời gian cân nhắc là 21 ngày rất cao, trong khi số phí bảo hiểm đóng vào chưa đáng kể.

Và phí bảo hiểm mà khách hàng đóng hằng năm không thay đổi trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng. Có nghĩa là chi phí thực tế trong những năm đầu của hợp đồng bảo hiểm, thường cao hơn rất nhiều so với số phí thu được từ hợp đồng đó. Việc hủy hợp đồng trong những năm đầu không chỉ gây bất lợi cho chính bản thân khách hàng, mà về phía công ty bảo hiểm nhân thọ cũng phải chịu ảnh hưởng vì chưa thu hồi được chi phí đã bỏ ra. Vậy nên trong thời gian hai năm đầu hợp đồng bảo hiểm nhân thọ chưa có giá trị hoàn lại.

Xem thêm : Dừng hợp đồng bảo hiểm nhân thọ từ những năm đầu, ai sẽ chịu thiệt và cách giải quyết ra sao?

TẠI SAO HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM HẾT HIỆU LỰC

Vì:

  • Phí bảo hiểm đến hạn: là đối với sản phẩm bảo hiểm truyền thống hoặc phí bảo hiểm giúp tăng giá trị tài khoản hợp đồng lớn hơn không đồng: đối với sản phẩm bảo hiểm liên kết chung, không được đóng phí trong thời gian gia hạn đóng phí.
  • Khoản tạm ứng tiền mặt và lãi phát sinh, đã vượt quá giá trị hoàn lại của hợp đồng bảo hiểm nhân thọ.
  • Khoản vay đóng phí bảo hiểm tự động và lãi phát sinh, đã vượt quá giá trị hoàn lại của hợp đồng Bảo hiểm.

HẬU QUẢ CỦA VIỆC HỦY HỢP ĐỒNG TRƯỚC THỜI HẠN

Khi hủy hợp đồng, khách hàng sẽ được nhận giá trị hoàn lại sau hai năm đầu của hợp đồng, sau khi đã trừ các khoản vay từ giá trị hoàn lại.

Giá trị hoàn lại xuất phát từ nguồn phí dự phòng được thiết lập từ phí bảo hiểm thu được và sự tích lũy từ quá trình đầu tư phí bảo hiểm. Giá trị hoàn lại chỉ hình thành sau khi hợp đồng được nộp đủ hai năm phí bảo hiểm và sẽ gia tăng dần theo thời gian.

Trong những năm đầu, giá trị hoàn lại thường nhỏ hơn rất nhiều so với tổng số chi phí đã nộp vì phải bù đắp cho các chi phí hành chính và phát hành hợp đồng. Các chi phí khai thác khác như: xét nghiệm y khoa, in ấn mẫu biểu, hồ sơ bảo hiểm… sẽ lớn hơn rất nhiều so với chi phí phục vụ cho việc duy trì hợp đồng trong suốt những năm tiếp theo.

Tuy nhiên, phí bảo hiểm mà khách hàng đóng hàng năm sẽ không thay đổi trong suốt thời hạn hợp đồng. Điều đó có nghĩa, chi phí thực tế trong những năm đầu của hợp đồng bảo hiểm thường sẽ cao hơn rất nhiều so với số phí thu được từ hợp đồng đó. Vì vậy, việc hủy hợp đồng trong những năm đầu không chỉ bất lợi cho chính bản thân khách hàng, mà công ty bảo hiểm cũng phải chịu ảnh hưởng không nhỏ vì chưa thể thu hồi được chi phí đã bỏ ra.

QUÁ TRÌNH KHÔI PHỤC HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM NHÂN THỌ NHƯ THẾ NÀO?

1. Quy định về việc khôi phục hợp đồng bảo hiểm nhân thọ

Việc khôi phục Hợp hiệu lực đồng Bảo hiểm được quy định tại bản các quy tắc và điều khoản của Hợp đồng. Khôi phục hiệu lực hợp đồng cho phép: Bên mua bảo hiểm tiếp tục hợp đồng sau khi đã bị mất hiệu lực, nếu Bên mua Bảo hiểm và Người được Bảo hiểm đáp ứng được các điều kiện về khôi phục hiệu lực của bản Hợp đồng và yêu cầu được khôi phục của công ty chấp thuận bằng văn bản.

Theo quy định, bên mua bảo hiểm có quyền được yêu cầu khôi phục hiệu lực của bản Hợp đồng, trong thời hạn 2 năm kể từ khi hợp đồng bị mất hiệu lực.

Vậy, khách hàng hoàn toàn có thể đề nghị khôi phục hiệu lực hợp đồng bằng văn bản theo mẫu có sẵn của công ty, tại bất kỳ thời điểm nào trong vòng 24 tháng, kể từ ngày hợp đồng tạm thời bị mất hiệu lực và nộp lại các khoản phí bảo hiểm và lãi chậm bắt buộc phải đóng.

2. Các thủ tục khôi phục hiệu lực Hợp đồng bảo hiểm

  • Khách hàng phải điền đầy đủ thông tin vào: Đơn yêu cầu điều chỉnh Hồ sơ hoặc Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ.
  • Kê khai đầy đủ tất cả thông tin vào Tờ khai sức khỏe.
  • Nộp các khoản phí bảo hiểm và lãi, quá hạn theo quy định của công ty.

Phòng Thẩm định Hợp đồng sẽ xem xét yêu cầu khôi phục của bạn và có thể mời bạn đến kiểm tra y tế nếu cần thiết.

Xem thêm : Nên mua bảo hiểm nhân thọ của công ty nào tốt nhất?

Phòng tư vấn bảo hiểm nhân thọ
https://tuvan-baohiemnhantho.com/