Một số quy chế cho nhân viên bán bảo hiểm

Bảo hiểm nhân thọ là một trong những sản phẩm cực kì hữu ích, dành cho tất cả mọi đối tượng. Có rất nhiều kênh khác nhau, để các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ có thể phân phối sản phẩm đến khách hàng. Trong đó, bán bảo hiểm nhân thọ qua kênh ngân hàng là một trong những hình thức đang ngày càng được ưa chuộng và phát triển mạnh với những lợi ích thu lại không hề nhỏ.

Khi sử dụng kênh phân phối bán bảo hiểm thông qua mạng lưới ngân hàng, thì nhân viên ngân hàng cũng chính là một tư vấn viên bảo hiểm. Các tư vấn viên ngân hàng sẽ tư vấn cho khách hàng những sản phẩm phù hợp nhất, mà ngân hàng mình đang liên kết với công ty bảo hiểm đó. Để nâng cao hiệu quả trong quá trình tư vấn, cũng như bảo đảm chất lượng về các tư vấn viên.

Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam đã ban hành ra những quy chế quản lý cụ thể, dành cho các: nhân viên tổ chức tín dụng và những chi nhánh tổ chức tín dụng quốc tế tham gia vào quá trình tư vấn bảo hiểm. Bản quy chế này được xây dựng, dựa trên việc lấy ý kiến các thành viên của công ty bảo hiểm nhân thọ. Qua đó, Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam đã biên soạn và ban hành thành văn bản chính thức.

Các nguyên tắc và điều khoản được ban hành sẽ quy định rõ ràng dành cho các nhân viên tư vấn trong quá trình làm việc, trong quá trình đàm phán và khi kí kết. Điều này sẽ giúp cho các tư vấn viên tuân thủ tất cả mọi quy định trong quy chế khi tư vấn về sản phẩm bảo hiểm nhân thọ.

NHÂN VIÊN NGÂN HÀNG CẦN PHẢI TUÂN THỦ NHỮNG NGUYÊN TẮC NÀO?

Tuân thủ các quy tắc chuẩn mực chung cũng giống như  việc bạn tuân thủ mọi quy định về tài chính tiền tệ, bạn phải đặt quyền lợi của khách hàng tham gia bảo hiểm lên trên quyền lợi của chính mình và điều đặc biệt bạn phải tôn trọng quyền lợi của khách hàng. Nhân viên ngân hàng cần phải phân biệt rõ ràng các khoản tiền như: Tiền của khách hàng, tiền của ngân hàng, tiền của doanh nghiệp bảo hiểm với tiền của mình. Các tư vấn viên phải đảm bảo giữ bí mật thông tin khách hàng và các thông tin liên quan đến doanh nghiệp bảo hiểm cũng như phải thể hiện trách nhiệm của nhân viên ngân hàng:

  • Tuân thủ tất cả mọi chuẩn mực đạo đức, nghề nghiệp liên quan đến các nghiệp vụ, khi giới thiệu khách hàng. Trong khi chào bán bảo hiểm, khi thực hiện thu xếp giao kết hợp đồng bảo hiểm, thu phí bảo hiểm và khi giải quyết trả tiền bảo hiểm nhân thọ.
  • Đây là một trong những quy định được nhiều ngân hàng ủng hộ và cho đó là điều cần thiết. Bởi, các ngân hàng, đối tác, tổ chức hay khách hàng cá nhân điều phải nâng cao tinh thần tôn trọng và hoạt động có tổ chức là điều cần thiết.

Về vấn đề xử lý vi phạm, ngân hàng cần phải xây dựng được các quy định xử lý vi phạm đối với nhân viên của mình. Nhằm xử lý các nhân viên làm sai các nguyên tắc hoạt động của Quy chế. Đồng thời phải cập nhật danh sách các nhân viên ngân hàng bán bảo hiểm và danh sách nhân viên ngân hàng đã vi phạm, để quá trình quản lý – sử dụng nhân viên ngân hàng trong phạm vi toàn ngành bảo hiểm theo tất cả quy định tại Quy chế.

TẠI SAO LẠI XẢY RA NHỮNG TRƯỜNG HỢP XỬ LÝ KỈ LUẬT ĐẠI LÝ NGHỈ VIỆC CỦA DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM.

Trong 6 tháng đầu năm 2016, Hiệp hội đã tiếp nhận: hơn 30 trường hợp đề nghị xử lý kỉ luật đại lý đã nghỉ việc của doanh nghiệp bảo hiểm. hơn 10 trường hợp doanh nghiệp đề nghị đưa vào danh sách đại lý vi phạm, do đại lý cố tình thay đổi chứng minh thư nhân dân để được doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ chấp nhận làm đại lý bảo hiểm. Bên cạnh đó , cũng có khá nhiều trường hợp: các đại lý bảo hiểm phục vụ lâu năm và làm tốt công việc được khen thưởng, tôn vinh.

Mặc dù, các tổ chức tín dụng – chi nhánh ngân hàng nước ngoài cũng hoạt động tương tự như một đại lý, cho các doanh nghiệp bảo hiểmnhân thọ nhưng nó lại là một tổ chức độc lập, không nằm dưới quyền kiểm soát của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ. Chính vì thế, không thể bắt buộc các nhân viên ngân hàng phải tuân thủ theo quy định của bộ về tiêu chuẩn đạo đức dành cho đại lý bảo hiểm nhân thọ.

Đó cũng chính là lý do mà Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam đã ban hành một số quy chế quản lý dành riêng cho nhân viên ngân hàng, nhưng cũng chỉ mới dừng lại ở việc khuyến khích các tư vấn viên thực hiện. Theo các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, do ngân hàng là một tổ chức độc lập, nên khi có một số nhân viên ngân hàng vi phạm quy định về tư vấn hay cung cấp sai các sản phẩm/dịch vụ bảo hiểm thì các doanh nghiệp bảo hiểm không thể áp dụng bất kì hình thức kỉ luật nào, ngay tức thì đối với  các nhân viên này.

Nếu ngay lập tức các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ áp dụng quy chế này đối với nhân viên ngân hàng thì sẽ gặp khó khăn trong quá trình thương thảo một số hợp đồng hợp tác với các đối tác.

Chính vì thế, dù biết rằng việc ban hành các quy chế là điều cần thiết và tốt cho tất cả các bên. Nhưng Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam cùng các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ cũng đồng ý rằn: bước đầu các doanh nghiệp bảo hiểm chỉ nên dừng ở mức độ khuyến khích các tổ chức tín dụng quản lý tốt nhân viên của mình theo các tiêu chuẩn mà Quy chế đặt ra.

Khi phát hiện được nhân viên ngân hàng vi phạm Quy chế, các doanh nghiệp bảo hiểm có thể gửi công văn thông báo đến cho ngân hàng, đề nghị nhắc nhở hoặc cao nhất là đề nghị ngân hàng đó không được sử dụng nhân viên đó trong mọi hoạt động buôn bán các sản phẩm bảo hiểm của doanh nghiệp.

Sau một thời gian nhất định khoảng: 1-2 năm, khi các tổ chức tín dụng/ngân hàng đã làm quen với các chuẩn mực áp dụng đối với nhân viên của ngân hàng khi tham gia phân phối nhiều sản phẩm bảo hiểm, thì các Quy chế sẽ tiếp tục được sửa đổi theo hướng áp dụng mở rộng và có tính ràng buộc cao hơn.

Phòng tư vấn bảo hiểm nhân thọ
https://tuvan-baohiemnhantho.com/