Kinh nghiệm ký hợp đồng bảo hiểm nhân thọ để tránh bị từ chối chi trả khi gặp tai nạn

Trong thời gian gần đây, trên thị trường bảo hiểm nhân thọ xuất hiện một số nghi vấn xoay quanh vấn đề khách hàng khiếu nại đồi bồi thường hợp đồng, yêu cầu hủy hợp đồng, hay khi khách hàng gặp tai nạn mà công ty bảo hiểm không chi trả tiền bảo hiểm. Vậy ai đúng, ai sai, hợp đồng bảo hiểm nhân thọ có thật sự minh bạch không? Và người chịu trách nhiệm trong hợp đồng bảo hiểm sẽ là ai?

TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC KÊ KHAI TRUNG THỰC

Về nguyên tắc, việc chi trả quyền lợi bảo hiểm phải được dựa trên cơ sở của Luật kinh doanh bảo hiểm, các điều khoản hợp đồng của từng sản phẩm khách hàng tham gia, các thông tin mà khách hàng kê khai khi bạn tham gia bảo hiểm, kết quả xác minh và đánh giá các thông tin khách hàng liên quan đến sự kiện bảo hiểm đã xảy ra.

Việc khách hàng kê khai chính xác và đầy đủ những thông tin khi tham gia bảo hiểm là yếu tố quan trọng, để đảm bảo các bên của hợp đồng có thể giao dịch một cách công bằng và minh bạch. Trong trường hợp với những thông tin không chính xác, gây ảnh hưởng không nhỏ đến quyết định chấp nhận bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm, công ty có quyền từ chối chi trả những quyền lợi bảo hiểm của khách hàng. Đây là nguyên tắc cơ bản nhất của ngành bảo hiểm nhân thọ của Việt Nam cũng như trên thế giới và đã được quy định rất cụ thể trong Luật Kinh doanh bảo hiểm.

Xem thêm : Những thông tin cần phải trung thực khi làm hồ sơ mua bảo hiểm nhân thọ

Bên cạnh đó, khách hàng cần phải lưu ý việc đóng phí đầy đủ và đúng hạn để có thể duy trì hợp đồng bảo hiểm. Các công ty bảo hiểm luôn nhắc khách hàng về kỳ hạn đóng phí, tuy nhiên đây không phải là nghĩa vụ theo quy định của luật của doanh nghiệp và không phải là điều kiện cần để người mua bảo hiểm đóng phí định kỳ.

CÁC SẢN PHẨM BẢO HIỂM NHÂN THỌ CẦN CÓ TÍNH MINH BẠCH

1. Các sản phẩm bảo hiểm chịu sự kiểm soát của chế độ quản lý nhà nước

 • Sản phẩm bảo hiểm nhân thọ bắt buộc: Bộ Tài chính ban hành một số quy tắc, các điều khoản bảo hiểm, mức phí bảo hiểm, số tiền bảo hiểm tối thiểu, người được bảo hiểm và người liên quan phải tuân thủ.
 • Sản phẩm bảo hiểm nhân thọ và sức khỏe: Phải được Bộ Tài chính phê chuẩn trước khi triển khai thực hiện.
 • Sản phẩm bảo hiểm thuộc nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ xe cơ giới:  các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ/ chi nhánh nước ngoài phải đăng ký quy tắc, các điều khoản, biểu phí với Bộ Tài chính trước khi triển khai.
 • Các sản phẩm phi nhân thọ còn lại bao gồm các yêu cầu phục vụ nhu cầu bảo hiểm của các tổ chức kinh tế xã hội: Doanh nghiệp bảo hiểm được phép chủ động xây dựng quy tắc, điều khoản, biểu phí.

2 .Điều 39 khoản 5 Nghị định 73 quy định xây dựng các quy tắc, điều khoản, biểu phí bảo hiểm để hướng dẫn các doanh nghiệp bảo hiểm đảm bảo thực hiện

 • Phải tuân thủ pháp luật, phù hợp với những thông lệ, chuẩn mực đạo đức, văn hóa và phong tục tập quán của người dânViệt Nam.
 • Ngôn ngữ được sử dụng trong hợp đồng bảo hiểm phải chính xác, cách biểu đạt đơn giản, dễ hiểu, các thuật ngữ chuyên môn cần được định nghĩa cụ thể.
 • Thể hiện rõ ràng, minh bạch các quyền lợi có thể được bảo hiểm, đối tượng bảo hiểm, phạm vi và các rủi ro được bảo hiểm. Quyền lợi và nghĩa vụ của bên mua bảo hiểm và người được bảo hiểm, trách nhiệm của các doanh nghiệp bảo hiểm, điều khoản bị loại trừ trách nhiệm bảo hiểm, nêu rõ các phương thức trả tiền bảo hiểm và các quy định giải quyết tranh chấp.
 • Phí bảo hiểm được xây dựng dựa trên số liệu thông kê, đảm bảo khả năng thanh toán hiệu quả của doanh nghiệp bảo hiểm và phải tương ứng với các điều khoản và trách nhiệm bảo hiểm.
 • Doanh nghiệp bảo hiểm phải có trách nhiệm tuân thủ đúng các quy tắc, điều khoản, biểu phí đã được phê chuẩn hoặc đã đăng ký với Bộ Tài chính. Trường hợp có sự thay đổi phải được Bộ Tài chính phê chuẩn hoặc đăng ký với Bộ Tài chính trước khi thực hiện.

HÌNH THỨC XỬ PHẠT CÁC ĐỐI TƯỢNG LỪA ĐẢO

Theo Bộ luật Hình Sự: Các hành vi bịa đặt hoặc lan truyền những điều sai sự thật và xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền/ lợi ích của người khác,… có thể sẽ bị phạt tiền hoặc phạt tù đến 1 năm.

Tương tự như vậy các hành vi giả mạo tài liệu, cố ý làm sai lệch một số thông tin trong hồ sơ yêu cầu bồi thường, trả tiền bảo hiểm, đã được quy định xử phạt trong Điều 213. Đối với việc đóng phí bảo hiểm định kì thì trong hợp đồng bảo hiểm đã thể hiện rõ quyền và nêu nghĩa vụ cụ thể của khách hàng. Theo hợp đồng, khách hàng phải thanh toán phí bảo hiểm đầy đủ và đúng thời hạn, trừ khi hai bên có thỏa thuận riêng rằng: Bên người mua chỉ trả phí bảo hiểm sau khi nhận được thư thông báo hay nhắc đóng phí từ phía công ty bảo hiểm nhân thọ.

BÀI HỌC KINH NGHIỆM

Mỗi một khách hàng khi quyết định mua một hay nhiều hợp đồng bảo hiểm, ngoài việc tìm hiểu chính xác những quyền lợi phù hợp với từng nhu cầu, thì khách hàng cũng cần lưu ý hai yêu cầu quan trọng trong các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ.

 • Thứ nhất là: Nguyên tắc trung thực tuyệt đối khi khai báo các thông tin về bản thân cũng như thông tin về sức khỏe cho công ty bảo hiểm. Luật Kinh doanh bảo hiểm đã quy định rõ, khách hàng cần phải kê khai trung thực tuyệt đối các thông tin này. Trong cả quá trình tham gia bảo hiểm, nếu công ty bảo hiểm phát hiện khách hàng đã gian dối trong khi khai báo thông tin, công ty bảo hiểm có quyền vô hiệu hợp đồng của bạn.
 • Thứ hai là: Vấn đề đóng phí đầy đủ, đúng hạn. Đây cũng là nghĩa vụ mà khách hàng phải thể hiện rõ trong các hợp đồng bảo hiểm.
 • Về phía các doanh nghiệp bảo hiểm, những vụ khiếu nại của khách hàng là bài học để các doanh nghiệp bảo hiểm nhìn lại quy trình chăm sóc khách hàng của mình, nâng cao chất lượng đại lý cũng như quy trình quản lý, giám sát hoạt động của tất cả hệ thống đại lý trên toàn quốc.

Xem thêm :

Phòng tư vấn bảo hiểm nhân thọ
https://tuvan-baohiemnhantho.com/