Hướng dẫn cách tính chi phí bảo hiểm nhân thọ

Nếu bạn thực sự đang quan tâm đến bảo hiểm nhân thọ hoặc đang tham gia ít nhất là một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ. Bạn đã bao giờ thắc mắc các Công ty bảo hiểm nhân thọ căn cứ vào đâu để tính các mức phí bảo hiểm cho khách hàng của mình hay không? Dĩ nhiên, là mỗi công ty sẽ có một cách tính cụ thể và có phần khác nhau. Nhưng nhìn chung họ đều dựa trên một cách tính chung, cụ thể và sau đó họ sẽ điều chỉnh cách tính toán một chút này để có thể phù hợp hơn với chiến lược và mục tiêu kinh doanh của mỗi công ty.

Hôm nay chúng tôi, sẽ giúp bạn có thể hiểu hơn về cách tính toán giá trị hợp đồng và mức phí bảo hiểm mà bạn phải đóng cho các một công ty bảo hiểm nhân thọ.

Thường thì các công ty bảo hiểm nhân thọ khi mới gia nhập vào thị trường bảo hiểm Việt Nam sẽ ưu tiên cho quyền lợi của khách hàng hơn. Có thể là nhiều quyền lợi hơn so với cùng mức phí bỏ ra, hoặc mức phí bạn phải đóng sẽ thấp hơn khi tham gia một gói bảo hiểm nào đó. Và bạn hãy yên tâm rằng: họ sẽ ưu tiên quyền lợi cho khách hàng không có nghĩa là họ sẽ bán phá giá các sản phẩm của mình. Tất cả các sản phẩm của công ty bảo hiểm nhân thọ phải có sự thông qua của Bộ Tài chính xét duyệt. Phương án kinh doanh phải thật hợp lý và an toàn thì mới được bộ tài chính phê chuẩn và đưa vào thị trường.

Mức phí bảo hiểm nhân thọ là gì?

Phí bảo hiểm là số tiền cần phải thu của công ty bảo hiểm để thể hiện trách nhiệm của công ty bảo hiểm nhân thọ và đảm bảo tính an toàn cho khách hàng khi có các sự kiện bảo hiểm được xảy ra. Và cũng để thể hiện trách nhiệm của người tham gia bảo hiểm với doanh nghiệp nhằm bảo đảm trước những rủi ro đã được nhà bảo hiểm nhận bảo hiểm.

Phí bảo hiểm bạn có thể nộp một lần ngay sau khi ký hợp đồng hoặc có thể nộp định kỳ trong năm. Phí nộp một lần bạn sẽ đóng ít hơn so với tổng số chi phí đóng góp hàng kỳ. Do hiệu quả đầu tư của việc đóng phí một lần cao hơn và chi phí quản lý thấp hơn.

Lãi suất kỹ thuật có nghĩa là gì?

Lãi suất kỹ thuật có nghĩa là nhà bảo hiểm phải có trách nhiệm đầu tư các khoản phí đề đưa ra, một phần lãi làm giảm mức phí đóng của người tham gia. Mức lãi này càng cao thì số lượng người tham gia cang nhiều. Do vậy công ty bảo hiểm phải đưa lãi suất tiền gửi vào để tính phí.

Vậy cách tính phí bảo hiểm nhân thọ như thế nào?

Trách nhiệm của người được bảo hiểm tại thời điểm ký hợp đồng bằng với trách nhiệm của công ty bảo hiểm nhân thọ tại thời điểm ký hợp đồng.

Nguyên tắc tính phí được thực hiện dựa trên biểu thức cân bằng giữa trách nhiệm của công ty bảo hiểm với trách nhiệm của người tham gia bảo hiểm. Tính theo giá trị tại thời điểm ký kết hợp đồng. Phí bảo hiểm gồm có hai phần: phí thuần và phụ phí.

Phí thuần là những khoản chi phí dùng để chi trả cho người được bảo hiểm, có rất nhiều yếu tố tác động lên phí thuần nhưng cơ bản vẫn là:

 • Tuổi thọ của người được bảo hiểm, thông qua bảng tỉ lệ tử vong.
 • Lãi suất kỹ thuật là lãi suất tiền gửi, được tính trong cơ sở tính phí.
 • Ngoài ra, còn có các yếu tố khác tác động như: thời hạn bảo hiểm, số tiền bảo hiểm, cách thức nộp phí, tỉ lệ huỷ bỏ hợp đồng trước thời hạn.

Phụ phí gồm có:

 • Chi phí khai thác dung để chi cho tuyên truyền, quảng cáo, môi giới, đại lý…
 • Chi phí quản lý hợp đồng trong thời gian hợp đồng đang thu phí, kể cả chi phí thu phí bảo hiểm
 • Chi phí quản lý khác liên quan đến các khoản chi trả bồi thường.

Dựa trên cơ sở phí thuần, nhà bảo hiểm sẽ căn cứ vào các khoản phụ phí để tính ra khoản phí mà người tham gia bảo hiểm phải nộp cho công ty bảo hiểm. Phí toàn phần sẽ bằng với phí thuần cộng với phụ phí.

Thông thường, thu phí sẽ chiếm khoảng 5% phụ phí, trong đó gồm:

 • Chi phí quản lí: 3%
 • Chi phí khai thác hợp đồng: 2%

Mức phí sẽ không thay đổi trong suốt khoản thời hạn hợp đồng bảo hiểm nhân thọ diễn ra. Người tham gia bảo hiểm nhân thọ có thể nộp theo tháng, theo quý, theo năm hoặc theo 2 kì trong năm. Công thức tính phí mỗi kì (F) theo phí tháng như sau:

Nếu nộp phí theo quý thì số phí đóng mỗi kỳ được tính bằng cách Fquí = Ftháng * 3*0,98. So với tổng số phí bạn nộp theo tháng, thì khi bạn đóng theo quý tổng số phí nộp sẽ giảm 2 %.

Nếu nộp phí hai kỳ trong năm thì số phí nộp mỗi kỳ sẽ được tính bằng cách F2 kì = Ftháng * 6 * 0,96. So với tổng số phí bạn nộp theo tháng thì tổng số phí nộp theo hai kỳ trong năm sẽ giảm 4 %.

Nếu bạn nộp phí theo năm thì số phí nộp mỗi kỳ được tính bằng: Fnăm = Ftháng * 12 * 0,92. Đối với cách này, khi bạn đóng tổng số chi phí bạn sẽ được giảm 8%.

Phí bảo hiểm cho các định mức bảo hiểm được tính theo tỉ lệ như sau:

 • Với số tiền bảo hiểm từ 5 triệu đến 30 triệu thì tính 100% tỉ lệ phí của một đơn vị số trên bảo hiểm.
 • Với mức tiền bảo hiểm từ 31 triệu đến 40 triệu thì tính bằng 98% tỉ lệ phí của một đơn vị số trên bảo hiểm.
 • Với mức tiền bảo hiểm từ 41 triệu đến 50 triệu thì tính bằng 97% tỉ lệ phí của một đơn vị số trên bảo hiểm.

Xem thêm : Rút tiền bảo hiểm nhân thọ sau khi kết thúc hợp đồng có dễ hay không?

Phòng tư vấn bảo hiểm nhân thọ
https://tuvan-baohiemnhantho.com/