Điểm khác nhau giữa bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm phi nhân thọ

Bạn thường hay nghe đến cụm từ bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm phi nhân thọ, vậy bạn có hiểu cụ thể 2 loại hình bảo hiểm này có nghĩa gì và nó có điểm gì khác nhau. Đặc biệt, đối với những khách hàng đã, đang và sẽ có nhu cầu tham gia bảo hiểm nhân thọ, trước tiên nên tìm hiểu kỹ hơn về 2 loại hình bảo hiểm này.

KHÁI NIỆM

1. Bảo hiểm nhân thọ:

Là loại hình bảo hiểm đem lại sự an toàn cho con người. Khách hàng đã tham gia bảo hiểm nhân thọ, nếu không may bị tai nạn, thương tích bệnh tật sẽ được bảo hiểm đền bù theo điều khoản trong hợp đồng đã cam kết.

Thời gian đóng bảo hiểm ít nhất là 5 năm

Đền bù nếu khách hang không gặp rủi ro: Trong quá trình tham gia bảo hiểm nếu khách hàng không gặp rủi ro. Khi kết thúc hợp đồng khách hàng sẽ nhận được một phần hoặc toàn bộ số tiền bảo hiểm đền bù theo điều khoản trong hợp đồng.

Ý nghĩa: Tất cả các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ đều mang ý nghĩa sự sống và ý nghĩa tiết kiệm đầu tư  lâu dài đảm bảo tài chính

2.Bảo hiểm phi nhân thọ

Là hướng đến các đối tượng: kho vận, tàu hàng, tàu xe, cháy nổ….Được đền bù thiệt hại nếu xảy ra sự cố với những điều khoản đã ký như trong hợp đồng.

Thời gian đóng bảo hiểm dài nhất 2 năm.

Đền bù nếu khách hàng không gặp rủi ro: thì khách hàng không nhận lại được số tiền đã đóng.

Ý nghĩa: Giúp khách hàng giảm khó khăn khi hàng hóa, cơ sở, vật chất gặp rủi ro.

Điểm giống nhau của 2 loại hình bảo hiểm này là được bảo hiểm đền bủ khi xảy ra rủi ro, dù là về người hay về tài sản hợp đồng đã ký.

CÁC LOẠI NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM

Bảo hiểm nhân thọ bao gồm:

 • Bảo hiểm trọn đời
 • Bảo hiểm sinh kỳ
 • Bảo hiểm tử kỳ
 • Bảo hiểm hỗn hợp
 • Bảo hiểm trả tiền định kỳ
 • Các nghiệp vụ bảo hiểm nhân thọ khác do Chính phủ quy định

Bảo hiểm phi nhân thọ bao gồm:

 • Bảo hiểm sức khoẻ và bảo hiểm tai nạn con người
 • Bảo hiểm tài sản và bảo hiểm thiệt hại
 • Bảo hiểm hàng hoá vận chuyển đường bộ, đường biển, đường  sông, đường sắt và đường không
 • Bảo hiểm hàng không
 • Bảo hiểm xe cơ giới
 • Bảo hiểm cháy, nổ
 • Bảo hiểm thân tầu và trách nhiệm dân sự của chủ tầu
 • Bảo hiểm trách nhiệm chung
 • Bảo hiểm tín dụng và rủi ro tài chính
 • Bảo hiểm thiệt hại kinh doanh
 • Bảo hiểm nông nghiệp
 • Các nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ khác do Chính phủ quy định

SỰ KHÁC NHAU GIỮA BẢO HIỂM NHÂN THỌ VÀ BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ

1. Phạm vi hoạt động

Bảo hiểm nhân thọ

Phạm vi: Bảo hiểm con người được dựa trên mối quan hệ hôn nhân và huyết thống.
Người được thụ hưởng các quyền lợi bảo hiểm: trong trường hợp tử vong người được hưởng quyền lợi bảo hiểm không phải là nạn nhân gặp sự cố mà là người thân của họ, Vợ/chồng/con cái hoặc bất kỳ ai và người thụ hưởng có thể thay đổi bất cứ lúc nào, quyền quyết định phụ thuộc vào người chủ hợp đồng bảo hiểm.

Bảo hiểm phi nhân thọ

Phạm vi: dựa trên con người, tài sản và trách nhiệm dân sự.
Người được thụ hưởng: có thể là nạn nhân trực tiếp hay gián tiếp của sự cố.

2. Bảo hiểm nhân thọ có tính đa mục đích

Bảo hiểm nhân thọ là một chương trình hỗn hợp để thỏa mãn nhiều ước mơ và nguyện vọng khác nhau của mọi khách hàng về:

 • Giá trị tiết kiệm – đầu tư
 • Quỹ bảo vệ toàn diện liên quan đến nhiều rủi ro
 • Chương trình bảo hiểm cho bệnh hiểm nghèo – hỗ trợ nằm viện
 • Quỹ học vấn dành cho con, quỹ hưu trí tự nguyện cho bản thân khi về già,…..

Bảo hiểm phi nhân thọ đơn thuần hơn: Bồi thường cho các hậu quả của một sự cố tiêu cực không lường trước. Tham gia năm nào tính bảo hiểm năm đó và chỉ một số ít người nhận được số tiền bảo hiểm khi có rủi ro.

3. Bảo hiểm nhân thọ được bồi thường theo nguyên tắc khoán.

Trong trường hợp tử vong, doanh nghiệp bảo hiểm sẽ trả số tiền bảo hiểm khi người được bảo hiểm mất. Nhưng không thể xác định số tiền này một cách khách quan vì khái niệm giá cả không thể áp dụng cho con người. Vì tính mạng của con người là vô giá.

Nhìn chung, bảo hiểm con người sẽ dẫn đến các khoản trợ cấp khoán mà số tiền được ấn định trước và đã được tách biệt với khái niệm bồi thường. Đó là:

Nguyên tắc khoán được áp dụng cho hầu hết các loại hình bảo hiểm con người, loại trừ trường hợp hoàn trả khoản chi phí y tế, bị bệnh hoặc tai nạn. Bảo hiểm ở đây, mang tính chất bồi thường vì nhà bảo hiểm bồi thường cho người được bảo hiểm giá trị của sự chăm sóc thuộc về trách nhiệm của anh ta.

Ví dụ:

Nếu một người tự tính toán trách nhiệm và nghĩa vụ thuộc về anh ta trong vòng ba năm về các khoản chi tiêu liên quan đến tiền học phí cho con, tiền nhà, tiền sinh hoạt gia đình….khoảng 1 tỷ đồng. Và anh ta lo sợ rằng, nếu chẳng may một ngàynào đó mình đi làm và không trở về nhà thì gia đình anh ta sẽ như thế nào?

Vì vậy, anh ấy đã quyết định tham gia hợp đồng bảo hiểm nhân thọ mệnh giá 1 tỷ đồng (chỉ cần tiết kiệm 50.000đ/ngày). Điều này có nghĩa là: nếu thật sự anh ta gặp rủi ro không mong đợi, thì công ty bảo hiểm sẽ chi trả theo nguyên tắc khoán đúng với số tiền mà anh ta đã yêu cầu ban đầu là 1 tỷ đồng.

4. Chỉ có trong bảo hiểm nhân thọ mới cho phép đảm bảo cùng một lúc hai sự cố đối lập nhau là “tử vong và sống”.

Khi tham gia bảo hiểm nhân thọ rủi ro hay không rủi ro bạn vẫn có lời. Nếu rủi ro, bạn sẽ nhận ngay một số tiền để gia đình tiếp tục duy trì và ổn định cuộc sống sau này.Còn nếu tất cả mọi sự đều ổn thỏa thì đến ngày đáo hạn hợp đồng, bạn sẽ nhận lại toàn bộ số tiền đã đóng công với lãi suất.

Xem thêm : Các loại hình bảo hiểm nhân thọ hiện nay

Phòng tư vấn bảo hiểm nhân thọ
https://tuvan-baohiemnhantho.com