Các loại hình bảo hiểm nhân thọ hiện nay

Như chúng ta được biết, bảo hiểm nhân thọ là loại hình bảo hiểm mang ý nghĩa kinh tế – xã hội sâu sắc. Trong đó, người tham gia bảo hiểm sẽ đóng những khoản phí theo định kì trong một thời gian thoả đã cam kết vào một quỹ lớn do công ty bảo hiểm quản lí. Và công ty bảo hiểm có trách nhiệm trả một khoản tiền như đã thoả thuận trong hợp đồng khi đến thời hạn hoặc khi có sự kiện rủi ro xảy ra cho người được bảo hiểm.

So với thời điểm sơ khai, bảo hiểm nhân thọ với duy nhất một loại hình bảo hiểm là bảo hiểm hàng hải. Thì đến thời điểm hiện tại, có rất nhiều các loại hình bảo hiểm ra đời với mục đích phục vụ cho mọi mặt đời sống xã hội của con người. Để quản lý được các loại hình bảo hiểm này, người ta đã phân loại chúng thành các nhóm dựa trên những tiêu chí khác nhau. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các nhóm bảo hiểm này.

1. Được Phân loại theo đối tượng bảo hiểm.

Dựa trên đối tượng bảo hiểm được chia thành ba nhóm: bảo hiểm tài sản, bảo hiểm con người và bảo hiểm trách nhiệm dân sự.

Bảo hiểm tài sản: là một loại hình lấy tài sản làm đối tượng bảo hiểm. Khi xảy ra rủi ro về tài sản như mất mát hay hủy hoại về vật chất, doanh nghiệp phải có trách nhiệm bồi thường cho người được bảo hiểm. Căn cứ vào giá trị thiệt hại trên thực tế và mức độ đảm bảo thuận tiện hợp đồng.

Bảo hiểm con người: đối tượng của các loại hình bảo hiểm này là: tính mạng, thân thể, sức khỏe của con người. Người ký kết cam kết hợp đồng bảo hiểm phải nộp phí bảo hiểm đúng hạn để thực hiện mong muốn. Nếu như rủi ro xảy ra làm ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của người được bảo hiểm thì họ hoặc có một người thụ hưởng hợp pháp khác sẽ nhận được khoản tiền do người bảo hiểm trả. Bảo hiểm con người có thể: bảo hiểm nhân thọ hoặc bảo hiểm tai nạn – bệnh tật.

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự: Đối tượng chính là những trách nhiệm phát sinh được ràng buộc bởi các quy định trong luật dân sự. Theo đó, người được bảo hiểm phải bồi thường bằng tiền cho người thứ 3 bằng những thiệt hại do hành vi của mình gây ra hoặc do sự vận hành tài sản thuộc sở hữu của chính mình. Bảo hiểm trách nhiệm dân sự có thể là bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp hoặc bảo hiểm trách nhiệm công cộng.

2. Theo phương thức quản lý

Được chia làm 2 hình thức: bắt buộc và tự nguyện

 Hình thức bảo hiểm tự nguyện: Là loại hình bảo hiểm mà hợp đồng được kết lập dựa trên sự cân nhắc và nhận thức của người được bảo hiểm. Đây là tính chất của bảo hiểm thương mại khi nó có vai trò như là một hoạt động dịch vụ cho sản xuất và sinh hoạt con người.

Bảo hiểm bắt buộc: Được hình thành trên cơ sở luật định nhằm bảo vệ lợi ích của nạn nhân của toàn bộ nền kinh tế – xã hội. Các hoạt động nguy hiểm có thể dẫn đến: tổn thất về con người và tài chính trầm trọng, gắn liền với trách nhiệm về dân sự nghề nghiệp thường là đối tượng của sự bắt buộc.

3. Theo mục đích hoạt động

Trong cách phân loại này, các loại hình bảo hiểm được chia làm 2 loại: bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thương mại. Theo đó, bảo hiểm xã hội nhằm mục đích phục vụ cho các chính sách xã hội của Nhà nước, bảo hiểm thương mại nhằm mục tiêu lợi nhuận.

Bảo hiểm xã hội: Sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, bệnh nghề nghiệp, thai sản, tai nạn lao động, thất nghiệp,… dựa trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội.

Kinh doanh bảo hiểm: Hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm nhằm mục đích sinh lợi. Theo đó, doanh nghiệp bảo hiểm sẽ chấp nhận rủi ro của người được bảo hiểm, trên cơ sở bên mua bảo hiểm phải đóng phí bảo hiểm để doanh nghiệp bảo hiểm trả tiền bảo hiểm cho người được thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm khi có sự kiện bảo hiểm xảy ra.

4. Theo kỹ thuật bảo hiểm

Dựa theo cách phân loại này, bảo hiểm được chia ra làm 2 loại: bảo hiểm phi nhân thọ và bảo hiểm nhân thọ, tương ứng với “phân bổ” và “tồn tích vốn”.

Bảo hiểm phi nhân thọ: là loại hình bảo hiểm đảm bảo các rủi ro có tính chất ổn định theo thời gian và được độc lập với tuổi thọ con người. Hợp đồng bảo hiểm này thường ngắn hạn khoảng một năm.

Bảo hiểm nhân thọ: là loại hình bảo hiểm nhằm đảm bảo các rủi ro có tính chất thay đổi rõ rệt theo thời gian và đối tượng, thường gắn liền với tuổi thọ con. Các loại hợp đồng này thường là dài hạn khoảng 10 năm, 20 năm hay trọn đời.

Phòng tư vấn bảo hiểm nhân thọ
https://tuvan-baohiemnhantho.com