10 năm đánh dấu một chặng đường phát triển của thị trường bảo hiểm nhân thọ

Trải qua 10 năm hoạt động, số tiền đầu tư trở lại nền kinh tế đã tăng 500%, cho thấy người dân ngày càng nhận thức được tầm quan trọng của bảo hiểm nhân thọ vừa là kênh bảo vệ hiệu quả vừa là kênh đầu tư an toàn.

 

KHÁI NIỆM BẢO HIỂM NHÂN THỌ

Bảo hiểm nhân thọ là một loại hình bảo hiểm mang đầy đủ ý nghĩa kinh tế – xã hội sâu sắc. Trong đó, người tham gia bảo hiểm cần phải đóng những khoản phí định kì trong một thời gian nhất định có thể là: 5 năm. 10 năm hay 15 năm,.. vào một quỹ lớn do công ty bảo hiểm quản lí. Và công ty bảo hiểm phải có trách nhiệm trả một khoản tiền như đã thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm, khi kết thúc thời hạn bảo hiểm, hoặc khi có sự kiện rủi ro xảy ra với người được bảo hiểm nhân thọ.

Bảo hiểm nhân thọ được hiểu như là một sự đảm bảo về mặt tinh thần, bảo vệ tài chính, một hình thức tiết kiệm và đây là một hình thức mang tính chất tương hỗ. Do đó, đây là kênh duy nhất vừa kết hợp được khả năng bảo vệ tài chính vừa tiết kiệm có kỷ luật, đầu tư an toàn và giáo dục cho con cái.

SAU 10 NĂM SỐ TIỀN ĐẦU TƯ TRỞ LẠI CỦA BẢO HIỂM ĐÃ TĂNG 500%

Theo số liệu thống kê từ Cục Quản lý và Giám sát Bảo hiểm trực thuộc Bộ Tài chính, ngành bảo hiểm đang trên đà tăng trưởng cao nhất trong vòng 10 năm qua. Tổng mức tiền ngành bảo hiểm đầu tư trở lại cho nền kinh tế nước nhà trong khoảng thời gian từ 2006-2015 tăng liên tục từ mức 30,7 nghìn tỷ đồng, vào thời điểm năm 2006 lên tới hơn 150 nghìn tỷ đồng ở những năm gần đây, tăng gần 500%.

Theo sơ kết 6 tháng đầu trong năm 2016 ngành bảo hiểm của Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ đã có nước ngoặc phá đầu tư trở lại nền kinh tế khoảng 138.303 tỷ đồng.

Qua biểu đồ có thể nhìn thấy được, người dân ngày càng nhận thức được tầm quang trọng và ý nghĩa của bảo hiểm nhân thọ là kênh bảo vệ hiệu quả và đầu tư an toàn, hơn hết chính là sự tin tưởng của người dân đối với các công ty bảo hiểm và số tiền nhàn rỗi của mình.

TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG MẠNH NHẤT TRONG SUỐT 10 NĂM QUA

Trãi qua hơn 10 năm, ngành bảo hiểm tăng trưởng liên tục từ: 1,39% năm 2006 đến 1,7% năm 2015. Bên cạnh đó, thu nhập người dân tăng cao và ngày càng có nhiều nhu cầu về sản phẩm bảo hiểm nhân thọ, thị trường bảo hiểm nhân thọ đang chứng kiến tốc độ tăng trưởng nhanh hơn trong nhiều năm gần đây.

Đặc biệt, vào năm 2015 vừa qua là một chặng đường chứng kiến đà tăng trưởng mạnh trở lại của ngành. Tổng doanh thu toàn thị trường năm 2015 ước đạt: 68.688 tỷ đồng, tăng 23,45% so với trước đó năm 2014. Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt: 32.038 tỷ đồng, tăng 17,18% so với năm 2014, doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ ước đạt: 36.650 tỷ đồng, tang đến 29,5% so với năm 2014, mức tăng trưởng cao nhất trong vòng 10 năm qua.

Doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ cũng đạt mức tang cao so với những năm trước, cao nhất phải kể đến từ năm 2015 với mức 33,61%. Chỉ trong vòng 10 năm, phân khúc này đã chứng kiến mức tăng trưởng vượt trội, nhưng doanh thu phí năm 2013 chỉ ở mức 10%-17% và thật sự bùng nổ kể từ năm 2014đạt mức tăng hơn 30%.

Năm 2015 cũng là năm có tỷ lệ bồi thường bảo hiểm đạt mức thấp nhất kể từ năm 2006. Tổng số tiền thực để bồi thường và trả tiền cho bảo hiểm từ các doanh nghiệp bảo hiểm năm 2015 ước đạt: 21.562 tỷ đồng. Trong đó, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt khoảng: 7.983 tỷ đồng, còn các doanh nghiệp phi nhân thọ ước đạt là: 13.579 tỷ đồng, dẫn tới tỷ lệ tiền bồi thường bảo hiểm cho doanh thu phí là 31,4%.

Không những thế, mới đây theo số liệu thống kê của thị trường bảo hiểm 3 tháng đầu năm 2016, tổng doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới của thị trường bảo hiểm nhân thọ ước đạt tầm: 3.338,69 tỷ đồng tang: 60,08% so với cùng kỳ năm trước.

Với những giá trị thực mà bảo hiểm nhân thọ mang lại cho từng người dân cũng như nền kinh tế nước nhà là một điều đáng khích lệ, ngành bảo hiểm vẫn sẽ tiếp tục gam màu tươi sáng và mức tăng trưởng cao.

CÁC PHƯƠNG THỨC THAM GIA BẢO HIỂM NHÂN THỌ

Bảo hiểm dành cho cá nhân

Đây chính là loại bảo hiểm thực hiện dưới hình thức: người tham gia bảo hiểm là cá nhân. Theo đó, cá nhân sẽ tự nguyện tham gia 1 hay nhiều hợp đồng bảo hiểm nhân thọ. Với loại hình bảo hiểm này, người được bảo hiểm chính có thể mua thêm các sản phẩm bổ sung cho người thân trong gia đình trên cùng 1 hợp đồng.

Bảo hiểm theo nhóm

Là loại hình bảo hiểm theo hình thức tập thể, có kèm theo danh sách từng cá nhân là người được bảo hiểm. Có thể là công ty, gia đình nhiều thế hệ, các nhóm tập thể

Phòng tư vấn bảo hiểm nhân thọ
https://tuvan-baohiemnhantho.com/